Old Roots New Routes

Mozaiek Ensemble - Old Roots New Routes

 

Verrassende mix van oosterse met westerse klassieke muziek.

Zoals het nauwelijks bekend is dat Mozart ooit in Den Haag en Amsterdam optrad, hebben we nauwelijks weet van zijn faam in het Midden-Oosten. Althans in Damascus, waar sopraan Mireille Bittar zijn liederen zong totdat zij noodgedwongen Syrië ontvluchten moest. Samen met landgenoot Feras Khouri, specialist in het componeren en arrangeren van Midden-Oosterse muziek, richtte zij in Nederland het Mozaiek Ensemble op. Want “Ondanks de oorlog spelen Syrische musici juist door om opnieuw hun dromen te kunnen verwezenlijken”. Als losse steentjes in een tableau dat geleidelijk zijn geheim verraadt vertolkt het ensemble liederen, die opnieuw zijn getoonzet in een verrassende mix van oosterse met westerse klassieke muziek. Doel is “Deze twee werelden samen te brengen en bruggen te slaan”. Stukken van Albinoni, Mozart en Verdi naast die van de Rahbani Brothers, Göksel Baktagir en Zaki Nassif schitteren opeens vanuit een volstrekt nieuw perspectief.

Musici: Mireille Bittar (zang-SY), Feras Khouri (piano & arrangementen-SY), Karel Bredenhorst (cello-NL), Ayman JmianHajjmian (contrabas-SY), Youssef Nassif (kanun– SY), Modar Salama (percussie & riq-SY), Salles Adeline (fluit-FR), @Beste Sevindik (viool-TR)

onlineticket 18,50 / doorticket 19,50
______
A surprising mix of Eastern and Western classical music.
We are just as unaware of the fact Mozart once performed in The Hague and Amsterdam, as we are of his widespread fame in the Middle East. At least in Damascus, where soprano Mireille Bittar sang his songs until she was forced to flee Syria. Together with her fellow countryman Feras Khouri, specialist in composing and arranging Middle Eastern music, she founded the Mozaiek Ensemble. Because, “Despite the war Syrian musicians keep on playing so as to be able to make their dreams come true yet again”.
Like separate stones in a tableau that gradually reveals its secret the ensemble interprets songs that have been rearranged in a surprising mix of Eastern and Western classical music. Their goal is “To bring these two worlds together and build bridges”. Pieces by Albinoni, Mozart and Verdi alongside those of the Rahbani Brothers, Göksel Baktagir and Zaki Nassif suddenly shine from a completely new perspective.

*** Location: Amstelkerk (Amsterdam) ***