Privacy Policy

Privacyverklaring Stichting VoorUit t.b.v. Mozaiek Ensemble
Stichting VoorUit, gevestigd aan Schippersstraat 10a
1011 BA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.mozaiekensemble.com
Schippersstraat 10a
1011 BA Amsterdam +31628332822
Hedwig paesbrugge is de Functionaris Gegevensbescherming en Directeur van Stichting VoorUit. Zij is
te bereiken via info@mozaiekensemble.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting VoorUit verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens
achtergelaten kunnen worden.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mozaiekensemble.com, dan
verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting VoorUit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting VoorUit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting VoorUit tussen zit.
Stichting VoorUit gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
WordPress website, deze wordt puur informatief gebruikt om bezoekers en dus belangstellenden op
de hoogte te houden van de activiteiten van het Mozaiek Ensemble.

Belangstellenden melden zich uitsluitend zelf per e-mail aan en geven daardoor zelf toestemming de
nieuwsbrief te ontvangen en kunnen zichzelf ten allen tijden weer afmelden/uitschrijven.
Stichting VoorUit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
E-mail adres, onbepaalde bewaartermijn of tot u zichzelf afmeldt voor het ontvangen van de
nieuwsbrief.
De e-mail adressen worden uitsluitend aangewend voor het verzenden van de niewsbrief waarbij wij
opmerken dat er alleen een nieuwsbrief uitgaat als er nieuws te melden valt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting VoorUit verstrekt uitsluitend aan derden alleen om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting VoorUit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Stichting VoorUit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting VoorUit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@mozaiekensemble.com